Գաղտնիության պայմանագիր

 1. Համաձայնագրի առարկա:
  • Այս պայմանագիրը ուժի մեջ է AvtoTachki.com կայքի համար և կնքվում է այս կայքերի օգտագործողի և կայքերի սեփականատիրոջ (այսուհետ `AvtoTachki.com) միջև
  • Սույն Համաձայնագիրը սահմանում է Օգտատիրոջ Անհատական ​​տվյալների և այլ տեղեկատվության ստացման, պահպանման, մշակման, օգտագործման և բացահայտման կարգը, որոնք AvtoTachki.com- ը ստանում է կայքերի օգտվողներից: Անձնական տվյալները լրացնում է Օգտատերը:
  • Որպեսզի AvtoTachki.com- ի որևէ կայքին տեղադրի տեղեկատվություն, հայտարարություն, օգտագործի կայքը, Օգտատերը պետք է ուշադիր կարդա սույն Համաձայնագիրը և արտահայտի իր լիակատար համաձայնությունը դրա պայմանների հետ: Այս համաձայնագրի լիակատար համաձայնության հաստատումը Օգտագործողի կողմից կայքի օգտագործումն է:
  • Օգտատերն իրավունք չունի տեղեկատվություն, հայտարարություն փակցնելու, կայքից օգտվելու իրավունք ունենալու դեպքում, եթե համաձայն չէ սույն պայմանագրի պայմանների հետ, կամ եթե նա չի լրացել օրինական տարիքում, երբ նա իրավունք ունի պայմանագրեր կնքելու կամ այն ​​ընկերության լիազորված անձը չէ, որի անունից տեղադրված է տեղեկատվությունը, հայտարարություն.
  • Կայքի վրա տեղեկատվություն տեղադրելով ՝ Օգտատերը մուտքագրում է անձնական տվյալներ կամ, այս տվյալները այլ ձևով տրամադրելով, և / կամ կայքի ներսում որևէ գործողություն կատարելով, և (կամ) Կայքի որևէ մաս օգտագործելով, Օգտատերը տալիս է իր միանշանակ համաձայնությունը սույն Պայմանագրի պայմանների և տրամադրում է AvtoTachki.com- ին սույն Պայմանագրի պայմանների համաձայն օգտագործողի անձնական տվյալները ստանալու, պահելու, մշակելու, օգտագործելու և բացահայտելու իրավունք:
  • Սույն Համաձայնագիրը չի կարգավորում, և AvtoTachki.com- ը պատասխանատվություն չի կրում օգտագործողի անձնական տվյալների և ցանկացած այլ տեղեկատվության AvtoTachki.com- ին չպատկանող կամ շահագործվող երրորդ անձանց ստացող, պահման, մշակման, օգտագործման և բացահայտման համար, և AvtoTachki.com- ի աշխատող չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք: .com, նույնիսկ եթե Օգտատերը մուտք է գործել այդ անձանց կայքեր, ապրանքներ կամ ծառայություններ ՝ օգտագործելով AvtoTachki.com կամ լրատու: Սույն Համաձայնագրի ըմբռնումում գաղտնի է միայն այն տեղեկատվությունը, որը պահվում է կայքի տվյալների բազայում ՝ ծածկագրված վիճակում և հասանելի է միայն AvtoTachki.com կայքին:
  • Օգտատերը խոստովանում է, որ իր անձնական տվյալների և թույլտվության տվյալների անվտանգության և պաշտպանության նկատմամբ իր անփույթ վերաբերմունքի դեպքում երրորդ անձինք կարող են չարտոնված մուտք գործել հաշիվ և անձնական և օգտվողի այլ տվյալներ: AvtoTachki.com- ը պատասխանատվություն չի կրում նման մուտքի պատճառած վնասների համար:
 2. Անձնական տվյալների ստացման կարգը:
 1. AvtoTachki.com– ը կարող է հավաքել անձնական տեղեկություններ, մասնավորապես ՝ անունը, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը, կոնտակտային համարները, էլ. Փոստի հասցեն, օգտագործողի շրջանը և բնակության վայրը, նույնականացման գաղտնաբառը AvtoTachki.com- ը կարող է նաև այլ տեղեկություններ հավաքել.
  • Տեղեկանիշներ ՝ կախված ծառայություններ մատուցելու համար, օրինակ ՝ այցելությունների միջեւ զամբյուղում տվյալներ պահելը.
  • Օգտատիրոջ IP հասցեն:
 2. Ամբողջ տեղեկատվությունը մեր կողմից հավաքվում է այնպես, ինչպես կա և տվյալների փոփոխության ընթացքում չի փոխվում: Օգտագործողը պատասխանատու է ճշգրիտ տեղեկատվություն տրամադրելու համար, ներառյալ անձնական տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: AvtoTachki.com- ն անհրաժեշտության դեպքում իրավունք ունի ստուգելու տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտությունը, ինչպես նաև պահանջելու տրամադրված տեղեկատվության հաստատում, անհրաժեշտության դեպքում `օգտագործողին ծառայություններ մատուցելու համար:
 3. Օգտագործողի մասին տեղեկատվության օգտագործման կարգը:
 4. AvtoTachki.com- ը կարող է օգտագործել ձեր անունը, շրջանը և քաղաքը, որտեղ ապրում եք, էլ. Փոստի հասցե, հեռախոսահամար, գաղտնաբառ `ձեզ որպես AvtoTachki.com- ի օգտագործող ճանաչելու համար: AvtoTachki.com- ը կարող է օգտագործել ձեր կոնտակտային տվյալները մեր տեղեկագիրը մշակելու համար, այն է `ձեզ AvtoTachki.com- ի նոր հնարավորությունների, ակցիաների և այլ նորությունների մասին տեղեկացնելու համար: Օգտագործողը միշտ կարող է հրաժարվել իր կոնտակտային տվյալներով փոստի առաքումից: Անհատական ​​տվյալների մշակումը կարող է իրականացվել քաղաքացիական իրավահարաբերություններ, հարկային և հաշվապահական կապեր իրականացնելու, ծառայությունների մատուցման պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու, կայքի ծառայության մատչում ապահովելու, հաճախորդին որպես կայքի օգտագործող ճանաչելու նպատակով `ծառայություններ մատուցելու, առաջարկելու, մշակելու նպատակով: վճարումներ, փոստային հասցեներ, բոնուսային ծրագրերի ստեղծում և իրականացում, առևտրային առաջարկների և տեղեկատվություն փոստով ուղարկելու, էլ. փոստով, նոր ծառայություններ առաջարկելու, պայմանագրի առարկայից բացի ցանկացած այլ տեղեկատվության փոխանցման, հաշվարկային գործարքների իրականացում, հաշվետվություն, հաշվապահական հաշվառման և կառավարման հաշվառման վարում, որակի բարելավում ծառայություններ տրամադրելը, կայքի ծառայություններ մատուցելը, տեղեկատվության տեղադրումը, հաճախորդների հայտարարությունները անձնական տվյալների բազայի սեփականատիրոջ կայքում, կայքի հետ աշխատանքը պարզեցնելը և դրա նյութերի կատարելագործումը:
 5. Տվյալների շտեմարան մուտքի տրամադրման պայմաններ:
 6. AvtoTachki.com- ը չի փոխանցում անձնական տվյալներ և այլ տեղեկություններ երրորդ անձանց, բացառությամբ ստորև ներկայացվածի: Օգտագործողները, համաձայն սույն Համաձայնագրի, «AvtoTachki.com» - ին իրավունք են տվել առանց վավերականության և տարածքի ժամկետի սահմանափակման հրապարակել անձնական տվյալներ, ինչպես նաև օգտագործողների այլ տեղեկություններ երրորդ կողմերին, որոնք ծառայություններ են մատուցում «AvtoTachki.com» - ին, մասնավորապես, բայց ոչ բացառապես, գործընթաց: պատվերներ, վճարումներ, ծանրոցներ առաքել: Երրորդ կողմերը կարող են օգտագործել օգտագործողի տեղեկատվությունը միայն AvtoTachki.com- ին ծառայություններ մատուցելու դեպքում, և միայն այն տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է ծառայությունը մատուցելու համար: Բացի այդ, առանց Օգտատիրոջ կամ նրա լիազորված անձի համաձայնության անձնական տվյալների հրապարակումը թույլատրվում է օրենքով սահմանված դեպքերում, և միայն ազգային անվտանգության, տնտեսական բարեկեցության և մարդու իրավունքների, մասնավորապես, բայց ոչ բացառապես.
  • այդպիսի տվյալներ և տեղեկատվություն պահանջելու և ստանալու իրավունք ունեցող պետական ​​մարմինների ողջամիտ պահանջներով.
  • այն դեպքում, երբ AvtoTachki.com- ի կարծիքով, Օգտատերը խախտում է սույն Պայմանագրի և (կամ) այլ պայմանագրերի և համաձայնագրերի պայմանները AvtoTachki.com- ի և Օգտատիրոջ միջև:
 7. Ինչպես փոխել / ջնջել այս տեղեկատվությունը կամ դուրս գալ բաժանորդագրությունից:
 1. Օգտագործողները ցանկացած պահի կարող են փոխել / ջնջել անձնական տեղեկություններ (հեռախոս) կամ բաժանորդագրվել: AvtoTachki.com- ի որոշ առանձնահատկությունների աշխատանքը, որոնց համար օգտագործողի մասին տեղեկատվություն է պահանջվում, կարող է կասեցվել `տեղեկատվությունը փոխելու / ջնջելու պահից:
 2. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները պահվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք չեն ջնջվում օգտագործողի կողմից: Անհատական ​​տվյալների ջնջման կամ այլ մշակման մասին Օգտատիրոջ բավարար ծանուցումը կլինի օգտագործողի կողմից նշված էլ-նամակին ուղարկված նամակը (տեղեկատվությունը):
 3. Տեղեկատվության պաշտպանություն:
 1. AvtoTachki.com- ը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ՝ տվյալների չարտոնված մուտքից, փոփոխությունից, բացահայտումից կամ ոչնչացումից պաշտպանելու համար: Այս միջոցառումները ներառում են, մասնավորապես, տվյալների հավաքագրման, պահպանման և մշակման և անվտանգության միջոցառումների ներքին աուդիտ, բոլոր տվյալները, որոնք հավաքում է AvtoTachki.com- ը, պահվում են մեկ կամ ավելի անվտանգ տվյալների շտեմարանի սերվերներում և դրանց մուտքը հնարավոր չէ մեր ձեռնարկության դրսից: ցանցեր
 2. AvtoTachki.com- ը անձնական տվյալների և տեղեկատվության հասանելիություն է տրամադրում միայն AvtoTachki.com- ի աշխատակիցներին, կապալառուներին և գործակալներին, ովքեր մեր անունից կատարված գործողություններն իրականացնելու համար պետք է ունենան այդ տեղեկատվությունը: Այս անձանց հետ կնքվել են պայմանագրեր, որոնցում նրանք պարտավորվում են գաղտնի լինել և կարող են ենթարկվել տույժերի, ներառյալ աշխատանքային դադարեցումը և քրեական հետապնդումը, եթե նրանք խախտում են այդ պարտավորությունները: Օգտագործողն ունի «Անհատական ​​տվյալների պաշտպանության մասին» Ուկրաինայի 1 թվականի հունիսի 2010-ի N 2297-VI օրենքով նախատեսված իրավունքներ:
 3. Հարցերի դեպքում կապի հասցեն:
 4. Եթե ​​ունեք տրամադրվող տեղեկատվության վերաբերյալ որևէ հարց, ցանկություն, բողոք, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ էլեկտրոնային փոստով. support@www.avtotachki.com... Օգտատերը, գրավոր պահանջով և իր ինքնությունը և լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելիս, կարող է տրամադրվել տեղեկատվություն տվյալների շտեմարանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու կարգի վերաբերյալ:
 5. Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխություններ:
 6. Մենք կարող ենք փոխել այս գաղտնիության քաղաքականության պայմանները: Այս դեպքում մենք կփոխարինենք տարբերակը պայմանների էջում, այնպես որ խնդրում ենք պարբերաբար ստուգել էջը: https://avtotachki.com/privacy-agreement Համաձայնագրի բոլոր փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում դրանց հրապարակման պահից: Օգտագործելով Կայքը ՝ Օգտատերը հաստատում է իր համաձայնությունը Գաղտնիության քաղաքականության նոր պայմանների վերաբերյալ այն տարբերակում, որն Գործողն օգտագործում է Կայքը:
 7. Լրացուցիչ պայմաններ
 1. AvtoTachki.com- ը պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ կամ երրորդ կողմերի կողմից սույն Պայմանագրի պայմանների, Կայքի օգտագործման կարգի վերաբերյալ հրահանգների, տվյալների տեղադրման կարգի և այլ տեխնիկական հարցերի հետ կապված վնասների կամ վնասների համար:
 2. Այն դեպքում, երբ Գաղտնիության քաղաքականության որևէ դրույթ, այդ թվում `դրա ցանկացած առաջարկ, կետ կամ մաս, կհամարվի օրենքին հակասող կամ անվավեր, դա չի ազդի մնացած դրույթների վրա, որոնք չեն հակասում օրենքին, դրանք մնում են ուժի մեջ և ուժի մեջ են, և ցանկացած անվավեր դրույթը կամ դրույթը, որը չի կարող իրականացվել առանց Կողմերի հետագա գործողությունների, համարվում է փոփոխված, ուղղված այնքանով, որքանով անհրաժեշտ է դրա վավերականությունն ու իրականացման հնարավորությունն ապահովելու համար:
 3. Այս պայմանագիրը վերաբերում է Օգտատիրոջը կայքի օգտագործման պահից, ներառյալ գովազդի տեղադրումը, և ուժի մեջ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ կայքը պահում է օգտագործողի վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն, ներառյալ անձնական տվյալները:
 4. Ընդունելով այս գաղտնիության քաղաքականությունը՝ դուք նույնպես համաձայնում եք Գաղտնիության քաղաքականություն և օգտագործման պայմաններ Google Խմբերի սկզբնական էջ
×